Wij streven steeds naar een oplossing op om een betaalbare wijze de beste kwaliteit te leveren.

 

Klein of grof groenonderhoud?

Als erkende aannemer, biedt Van Dyck nv u een waaier van activiteiten. Wij beschikken bovendien over een erkenning G3 voor beplantingen en B1 voor het ruimen van waterlopen. Ook voor advies over uw groen kan u bij ons terecht!

Vraag vrijblijvend een offerte!

 

Klein groenonderhoud omvat:

Maaien van gazons met of zonder opvang;

Snoeien van hagen en onkruidbestrijding;

Snijden van graskanten.

 

Voor het maaien van gazons zijn we voorzien van een Iseki sxg 22 met zowel mulching dek als maaidek met opvang en hooglosser. Voor de grotere gazons gebruiken we een bredere combinatie aan een mini-tractor.

 

Het snoeien van hagen gebeurt met een coupe eco, dit is een arm aan een mini-tractor voorzien van een maaidek van 1,83m. Hierdoor kunnen wij een perfect snoeibeeld garanderen aan elk type haag. Wat betreft de snoeihoogtes kunnen wij verticaal kunnen tot 5,70m hoog snoeien en horizontaal tot 3,80m hoogte. Deze maaiarm kan tevens voorzien worden van zaagbladen voor het snoeien van bomen met takken tot 8cm dikte.

 

Graskanten snijden gebeurt met een kantensnijder van Mc Connel die gekoppeld is aan de tractor. Dit garandeert een zeer goede kwaliteit en rendement.

 

Als erkend gebruiker en verkoper van fytoprodukten met jaarlijkse bijscholing zijn wij ook steeds goed op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Wij kunnen dan ook samen met u een optimaal groenschema opstellen dat het meest geschikt is voor uw groen! Wij streven ernaar om met de juiste producten aan de juiste dosis een onkruidvrije beplanting of verhardingen te verkrijgen!

 

Grof groenonderhoud omvat voornamelijk werken in natuurgebieden zoals:

Maaien,

Chopperen,

Plaggen,

Venherstel,

...

Om schade aan de bodem te vermijden vereisen verschillende gebieden vaak een andere werkwijze of een combinatie van verschillende werkwijzen. Zo maaien we veelal met een combinatie met vooraan een maaier en achteraan een opraapwagen op lage drukbanden. Echter, in natte gebieden is dit soms niet voldoende. Vandaar dat wij voorzien zijn van een mini-traktor die uitgerust is met moerasbanden met daaraan een maaicombinatie met opvang.

 

Chopperen is vergelijkbaar met klepelen met opvang, zij het dan wel zodanig diep dat de zoden mee afgeschraapt worden. Deze werkwijze wordt gehanteerd om vergrassing van de heide tegen te gaan. Hierdoor komt de minerale bodem vrij, net de zone waar zich vaak de zaadjes van heide bevinden zodat deze weer kunnen opschieten.

 

Bij plaggen wordt zowat hetzelfde gedaan maar dan met een rupsgraafmachine met kantelbak.